OBNOVILI VAŠKO KAPELO V OČESLAVCIH

V soboto, 2. avgusta so se, ob nekoč Strahovi, sedaj vaški kapeli, ki stoji ob cesti Očeslavci-Janžev Vrh, zbrali krajani ...
V soboto, 2. avgusta so se, ob nekoč Strahovi, sedaj vaški kapeli, ki stoji ob cesti Očeslavci-Janžev Vrh, zbrali krajani dela Očeslavec, med njimi je bil tudi župan občine Gornja Radgona Anton Kampuš, pri slovesni blagoslovitvi obnovljene kapele. Za organizacijo obnove sta poskrbela Jožica Podlesnik in Jože Žigert, sredstva pa so prispevali bližnji in daljni krajani tega dela Očeslavec. Kapelo, ki sodi občino Gornja Radgona, v župnijo pa kapela, je blagoslovil kapelski župnik Tine Hribernik, ki se je krajanom zahvalil, da so na ta način poskrbeli za njeno ohranitev. Dodal je še, da je to znak, da tod živijo verni ljudje.
Iz ljudskega izročila je znano, da je kapelo dala postaviti ženska, ki se je v te kraje preselila iz Tirolske. Postavila jo je v spomin na padlega sina v prvi svetovni vojni. Zidarska in pleskarska dela pri obnovi je opravilo podjetje Falkon s.p., Janžev Vrh. Poslikavo in obnovo kipov pa delavec podjetja Falkon ljudski umetnik Vladimir Klobasa. V kapeli se na glavnem oltarju nahaja križ s križanim, ob njem pa na desni kip Marije. Na levi je do izpred dveh let stal kip sv. Janeza, katerega pa so ukradli. Tega bodo krajani skušali v kratkem času nadomestiti. Na zunanji strani, pri vhodu sta v zidnih nišah postavljena še dva manjša kipa, ki sta zaščitena s kovinskimi mrežami.V dveh stranskih nišah je umetnik Vladimir Klobasa naslikal like sv. Marina in sv. Barbare.
Kot je povedala Olga Kajzer, ki je živela na posesti Mlinarič, kamor je sodila kapela, je ob kapeli vsako leto potekal blagoslov velikonočnih jedi. Tedaj je skrbela za okrasitev kapele, urejala pa je tudi okolico.