ZGODOVINSKO DRUŠTVO
GORNJA RADGONA

Pred nami je prva in druga številka Glasila letnika 2007...
Zgodovinsko društvo Gornja Radgona, katero je bilo ustanovljeno 1994. leta, in šteje okrog 70 članov, vsako leto izdaja po dve številki društvenega glasila, ki nosi naslov Glasilo. V njem so priobčeni članki, ki obravnavajo zgodovinske dogodke iz območij občin Apače, Gornja Radgona, Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici. Doslej so izdali tudi posebne številke glasila, kot so Gradovi in dvorci v občinah Apače, Gornja Radgona Radenci in Sv. Jurij ob Ščavnici, Trgovine in gostilne pri Sv. Juriju ob Ščavnici, 150 let Zlate radgonske penine, 900 let Plitvice in Križi in kapele v župniji Sv. Jurij ob Ščavnici. Vse našteto in doslej izdana glasila, so dragocen dokument zapisov iz zgodovine in so koristen napotek pri nadaljnjem raziskovanju, obenem pa pomemben materiala za dijake in študente, katerim so v pomoč pri ustvarjanju seminarskih in drugih šolskih nalog.
Zaradi časovne stiske pri zbiranju gradiva je društvo te dni izdalo združeno Glasilo, prvo in drugo številko, ki nosi letnico 2006. Predstavljeno je bila no nedavnem rednem letnem občnem zboru društva, ko jo je predstavil predsednik društva dr. Ivan Rihtarič. Kakor vedno je v njem priobčeno veliko zgodovinskih zanimivosti. V njem je priobčeno 12 prispevkov, katere je ustvarilo 9 avtorjev. Avtor Krajnc F. Marjan se je predstavil z dvema prispevkoma: Korošakova rodovina izvira iz Grabonoša in Četniški »napad« na nemško orožniško postajo pri Sv. Juriju ob Ščavnici. Dva prispevka je prispeval tudi Sašo Radovanovič: Protireformacija v Mariboru in Radgoni in Prebivalstvo med Muro in Dravo v 17. stoletju. Jože Rogan je predstavil tri prispevke: Zamenjava uradnih valut v preteklih 110 letih na področju današnje Slovenije, Vzponi in padci dinarja(1944 – 1945) in Ocvirki iz starih časopisov. Po en prispevek so prispevali Simon Balažic, Meja na Muri; dr. Ivan Rihtarič, »Murska Straža« -glasilo obmejnih Slovencev; Katja in Milko Krajnc, Grof Franc Karl Wurmbrant in Ludvik Kramberger, Spomini Valentina Beriča iz Nasove. Glasilo je mogoče za 4,50 evra dobiti v turistični pisarni, v Kerenčičevi ulici v Gornji Radgoni.
Tekst in foto: Ludvik Kramberger