Druženje z vrstniki je nekaj najlepšega

Veliko dvorano Gostišča pri Antonu v Jamni napolnili upokojenci.

Čeprav Društvo upokojencev Sv. Jurij ob Ščavnici, ki šteje 307 članov in ga vodi Slavko Mihalič, pripravlja za članstvo več prireditev, kjer se družijo, je letni zbor tisti, na katerem se zbere največ njihovih članic in članov. Tako je bilo tudi na letošnjem občnem zboru, ki je potekal v veliki dvorani Gostišča pri Antonu v Jamni slab streljaj od Sv. Juriju ob Ščavnici. Prijetno je bilo opazovati udeležence, ki so se v veselem razpoloženju družili s svojimi sovrstniki. Zbor, ki se je začel z nastopom društvenega pevskega zbora Jakob Šešerko, ki ga je vodo Vlado Maguša, je potekal brez gostov, saj se ga je udeležila le podpredsednica Pokrajinske pomurske zveze upokojencev za Pomurje Mira Šömen. Zbor je s pozdravom udeležencem začel predsednik društva Slavko Mihelič, ki je v nadaljevanju tudi poročal o delu v minulem letu.


»Leto je naokrog, odkar ste mi zaupali vodenje DU Sv. Jurij ob Ščavnici. Ko se prevzema taka funkcija te obda z neštetimi izzivi. Takoj po občnem zboru sem se lotil sestave novega upravnega odbora ter nazornega odbora, ker je takrat nekaj posameznikov zapustilo upravni odbor. Moram povedati, da sem imel pri tem srečno roko, saj so vsi predlagani kandidati pristali na sodelovanje z mano, v upravnem in nadzornem odboru. S tem so bili podani vsi pogoji, da lahko začnemo trasirati novo pot vodenja društva,« je uvodoma dejal predsednik Mihelič, ki je v svojem poročilu nanizal tudi nekaj podatkov o delovnih aktivnostih, katerih je skozi leto opravilo društvo. Med temi je najbolj izstopala kultura, s pevskim zborom, ki deluje v okviru društva. Pohvalil je pevce, ki so voljni nastopati v zboru, in zborovodja Vladu Maguša, ki s svojim pridnim delom pripomore, da zbor uspešno deluje in nastopa na številnih prireditvah. Kot je dejal, so v zbor pridobili nekaj novih članov, želijo pa si jih še več, zato je tiste, ki radi pojejo povabil, da se jim pridružijo. V zboru namreč poje tudi predsednik društva. Zbor je sodeloval na reviji upokojenskih pevskih zborov v Srednji Bistrici v Prekmurju in na Medobmočni reviji odraslih pevskih zborov na Kapeli. Odzvali pa so se tudi vabilu vrtca Sonček, kjer so izvedli pevski koncert skupaj z OŠ in vrtcem Sonček, za kar gre zahvala ravnatelju šole in vrtca Marku Kranerju.


Skozi leto pa so pripravili več prireditev, kje so se lahko njihovi člani družili. Udeležili so se tudi Srečanja upokojencev v Zgornjem Konjišču. Posebno skrb so posvetili obiskom tistih, ki se zaradi bolezni ali kako drugače, ne moje udeleževati srečanj ali njihovih prireditev, saj jih obiskujejo na njihovih domovih in jih skromno obdarijo, ter se z njimi pogovorijo o aktivnostih v društvu. Posebno zahvala je namenil občini in županu Antonu Slani, da jim je v bivših prostorih občine dodelila prostor za njihovo delovanje, kjer bo imelo društvo vsak prvi petek v mesecu, od 9.00 do 11.00 ure, odprto pisano, kjer bodo lahko člani društva opravili razne formalnosti. Občino in župana pa so zaprosili, da bi jim, saj so najštevilčnejšo društvo občini, namenili kaj več denarja za njihovo delovanje.


 Po poročilu o delu društva je predsednik podal tudi plan dela za prihodnje, v katerem je predstavili aktivnosti skozi leto. Da je bilo poročilo predsednika in plan del dobro pripravljeno, se je pokazalo, da med udeleženci saj nanj ni bilo nobenih pripomb in so ga potrdili v en glas. Zbor je pozdravila podpredsednica PPZ DU Mira Šömen, ki je naštela nekaj aktivnosti, ki jih izvaja PPZ DU in sodelovanje z društev upokojencev, ki so vključeni v zvezo. Ob koncu so sprejeli sklep, da bo članarina v društvu v letu 2021 znašala 12 evro, letos pa znaša 10 evrov. Razumljivi je, da je bil najlepši del tega srečanja klepet ob bogati pogostitvi, ki so jo pripravili gostinski delavci Gostišča pri Antonu.