Ko se sosedje usedejo in dogovorijo..

Stanovalci treh blokov na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni obnavljajo skupno »dvorišče«.

    Povsod, kjer je sloga in kjer je v ospredju lepa beseda, dejansko ni nič nemogoče. Torej tudi, če se med večstanovanjskimi stavbami – velikimi stanovanjskimi bloki nahaja „skupno dvorišče“, kot je to primer med tremi bloke na Simoničevem bregu v Gornji Radgoni. Trije bloki, dva sta s po 20 stanovanji, Simoničev breg 2 in 4, ter tako imenovani Upokojenski blok (Simoničev breg 6), v katerem je 18 stanovanj, obkrožajo prostor, ki ga tvori skupno dvorišče, ki pa predvsem služi kot parkirni prostor. Ko so bloke gradili, to je bilo v letih 1973/74, načrtovalci niso računali, da bo domala vsako stanovanje imelo osebni avto ali še kakšnega več. Torej je teoretično okoli parkirano najmanj 58 avtomobilov. Torej je razvoj avtomobilizma tudi med bloki na Simoničevem bregu povzročil pomanjkanje parkirnih prostorov.


    Po znanih podatkih je tik pred drugo svetovno vojno bila planirana na tej lokaciji izgradnja osnove šole. Zaradi nestrinjanja lastnika parcele, tedaj je bil to Konrad Schpranger, ki ni hotel odstopiti parcele za gradnjo, posledično pa tudi začetek vojne, ni prišlo do gradnje šole. To je bila do neke mere srečna okoliščina, saj lokacija za današnje razmere gradenj šol ni bila primerna. Zato so odgovorni v ta prostor umestili omenjene bloke. Tedaj je ospredju stala le majhna hiša, ki so jo zaradi gradnje podrli. Po konfiguraciji, obliki zemljišča je bil tod zanesljivo izkop ilovice za izdelavo opeke, ki so jo vse do izgradnje opekarne v Črešnjevcih, izdelovali na tem področju, od Mizarstva Kampuš do cerkve, ter na Šlebigerjevem in Simoničevem bregu. Sedanje stanovanjske bloke, vse tri hkrati, je gradilo tedanje Gradbeno podjetje Pomurje, nadzornik gradnje pa je bi znani radgonski gradbeni tehnik Ivan Holc. Eden prvih stanovalcev se je z družino vselil Ivan Kolmančič, s katerim smo se pogovarjali o sedanji obnovi, od nas imenovanega dvorišča.


    O obnovi dvorišča nam je Ivek, kot ga tod poznajo povedal: »Ko smo pred časom obnavljali fasado na bloku, kjer stanujem, to je Simoničev breg 2, nam je ostalo nekaj zbranega denarja. Tedaj smo se z upravljavcem stanovanj Fisa Murska Sobota dogovorili, da skupaj z blokom Simoničev breg 4 pristopimo k obnovi dvorišča ali parkirnih prostorov. To pa predvsem zato, ker ob vsakih večjih nalivih prihaja do izliva kanalizacije. Ob tem posegu, ki smo ga zaupali Podjetju Asfalti Ptuj, dela izvaja kot podizvajalec tudi Gradbeno podjetje Weindorfer iz Turjancev, bo obnovljena tudi vsa kanalizacija, katera bo ločena, posebej za meteorne vode in fekalije. Kolikor bo mogoče, bomo povečali tudi nekaj površin za potrebe parkiranja. Kaj dosti pa zaradi utesnjenosti prostora med bloki ni mogoče. Predvidena vrednost del je 65.500 evrov. Računamo, da nam bo pri tem priskočila na pomoč občina Gornja Radgona in tudi KS Gornja Radgona. Ne smem pa pozabiti, da ima pri načrtovanju tega dela veliko zaslug Ivo Štrakl, ki zastopa stanovalce bloka v katerem stanuje, to je Simoničev breg 4, ki pa je v upravljanju SKP Gornja Radgona. Njegova skrb za izvedbo tega projekta je dragocena, saj smo tako složno pristopili k ne malem posegu v naše dvorišče. Rad bi se tudi zahvalil stanovalcem, ki imajo v času gradnje potrpljenje, saj s svojimi avtomobili ne morejo do domov. Pot do doma, stanovanja, pa je tudi, zaradi zemeljskih del, »božna«, jaz bi dejal blatna.“