V ospredju uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin v Pomurju

Socialna aktivacija - skupaj do pozitivnih življenjskih zgodb v Gornji Radgoni, Lendavi in Murski Soboti.

Društvo Mozaik je socialno podjetje s sedežem v Murski Soboti, humanitarno in nepridobitno združenje, ki že od leta 2003 skrbi za uresničevanje potreb ranljivih družbenih skupin v Pomurju. Z razvojem socialnega podjetništva slednje socialno vključujemo preko programov usposabljanja in zaposlovanja v razvojno perspektivnih dejavnostih. Področja delovanja društva so izvajanje socialnovarstvenih programov, medgeneracijsko sodelovanje in starejši, varovanje okolja in krožno gospodarstvo ter socialna aktivacija, delovno vključevanje, programi delovnih usposabljanj in zaposlovanja. Od avgusta 2019 društvo izvaja program Socialne aktivacije na treh lokacijah: Murska Sobota, Gornja Radgona in Lendava. Posamezna skupina je v program vključena osem mesecev, v njej je petnajst udeležencev.   Trenutno izvajajo dejavnosti za drugo skupino, sledijo še tri. Vsako skupino vodita po dva strokovna sodelavca. Pristop k vodenju skupine temelji na ljubezni in spoštovanju do sebe, drugih in okolja, v katerem delujejo, zato je primeren tudi za najranljivejše posameznike, ki prihajajo iz različnih družinskih situacij in potrebujejo dodatno opolnomočanje. Program je zastavljen zelo široko; v njem lahko vsak, ne glede na starost, izobrazbo ali delovne izkušnje, najde kaj zase. Vključi se lahko vsakdo, ki je polnoleten, ima slovensko državljanstvo ali dovoljenje za stalno bivanje, je prejemnik denarne socialne pomoči in je vpisan na ZRSZ v evidenco kot brezposelna ali kot začasno nezaposljiva oseba. „Prvenstveno je namenjen temu, da udeležencem aktivno pomagamo pri iskanju ustrezne zaposlitve in jih opremimo z vsemi spremljajočimi spretnostmi in veščinami, ki so potrebne za učinkovit nastop na trgu dela. Dejansko pa vključitev v program prinese veliko več kot le kvalifikacije za trg dela – ko ga končajo, udeleženci odidejo z novimi poznanstvi/prijatelji, bolj samozavestni in bolj motivirani za reševanje (včasih) zapletenih življenjskih situacij“, pravi Lili Miloševič vodja projekta in predsednico društva Mozaik.    Dodala je, da je program vsebinsko razdeljen v tri dele. Prvi del je namenjen motivacijskim delavnicam, delavnicam za osebnostno rast in krepitvi samopodobe ter psihofizičnega zdravja. Predpogoj za umestitev ali vrnitev na trg dela je dobra psihofizična kondicija ter poznavanje individualnih potencialov, ki jih lahko ponudimo delodajalcem. „Delo in ustvarjalnost sta gonilo našega življenja, vendar pa se tesno prepletata z drugimi vrednotami – zdravjem, družino, prostim časom. Na delovnem mestu smo najbolj zadovoljni, če se počutimo varno, upoštevano in spoštovano. Ampak to je mogoče le, če najprej sami sebe spoštujemo in vemo, kje in na kakšen način lahko doprinesemo v skupno dobro. Drugi del se nanaša na znanja in informacije, ki so neposredno povezane s trgom dela. Del programa je tudi delovno usposabljanje, ki ga udeleženci nekaj več kot dva meseca preživijo v konkretnem delovnem okolju pri enem izmed lokalnih delodajalcev, usposabljanje pa se lahko izteče v bolj stabilne oblike zaposlitve (učne delavnice, javna dela) ali celo v redno zaposlitev. Včasih pa zaposlitev niti ni primaren cilj udeleženca; mlajšim udeležencem z nedokončano izobrazbo da program socialne aktivacije ponoven zagon in motivacijo za dokončanje šolanja, starejšim pa spodbudo za različne oblike dodatnega neformalnega izobraževanja (tečaji jezikov, računalništva..). Vseživljenjsko izobraževanje že dolgo ni več privilegij, ampak je nuja v družbi sprememb, ki od nas terja nenehno prilagajanje. “, dodaja naša sogovornica.   Tretji del je usmerjen bolj v mehke veščine in komunikacijske spretnosti, kjer udeležence že pripravljajo na zaposlitvene razgovore. Lahko smo še tako usposobljeni za opravljanje svojega poklica, če ne obvladujemo osnovnih komunikacijskih veščin, ki jih potrebujemo pri delu z ljudmi, je vse zaman. Mehke veščine so ključne za vzpostavljanje in gradnjo odnosov, pridobivanje prepoznavnosti in ustvarjanje priložnosti za napredek. Ker so v program vključeni ljudje različnih profilov, socialnega ozadja in porekla (priseljenci, Romi, neromi, starejši, mladi..), je že sam po sebi dobra vaja za razvijanje spoštljive, obzirne in strpne komunikacije. „Kdo so ljudje, ki nas v programu obkrožajo, je za nas veliko pomembneje od tega, kaj so. Daleč najpomembnejše je za nas dostojanstvo človeka in njegova osebna integriteta. Zato vse tri dele programa sproti prilagajamo interesom in potrebam udeležencev; veliko vsebin izvedemo na podlagi njihovih želja kot so različne delavnice ročnih obrti v sodelovanju z lokalnimi rokodelci, zanimive potopisne delavnice, kuharske delavnice, filmske delavnice, kvize znanja, delavnice o zdravi prehrani, o spoprijemanju s stresom in še bi lahko naštevali“, je še povedala in dodala Lili Miloševič: „Z namenom, da bi bil naš program kar se da koristen za naše udeležence, smo vzpostavili široko mrežo z drugimi socialnovarstvenimi, zdravstvenimi in zaposlitvenimi programi, ki jo postopoma širimo in nadgrajujemo. Zato se želimo na tem mestu zahvaliti tudi vsem sodelujočim deležnikom iz okolja, delodajalcem in sodelujočim javnim ustanovam, ki nam pomagajo graditi trdno in stabilno mrežo v zagotavljanju celostnega pristopa k izboljševanju življenjskih perspektiv in približevanju trgu dela naših udeležencev“.   „Zame je bil program socialne aktivacije koristen, ker sem dobila priložnost za delovno usposabljanje na delovnem mestu, za katerega sem ugotovila, da me zelo zanima in ga zato želim opravljati tudi v prihodnje. Najbolj pa mi je bilo všeč, da ni bilo nobenih razlik med Romi in neromi ter da smo se med sabo vsi dobro razumeli.“ (Mojca Kovač, SA Murska Sobota)


„Socialna aktivacija mi je pomagala pri spremembi življenjskega sloga. Pridobila sem nazaj svojo samozavest ter premagala strah pred ljudmi, bolj sem postala odprta. Na vse gledam bolj pozitivno. S skupino sem se zelo ujela. Imeli smo razne poučne delavnice, drug drugemu pomagali, včasih smo kam šli. Usposabljala sem se v Domu starejših v Lendavi, kar mi je bilo v veselje pa tudi nove izkušnje sem pridobila. Z velikim veseljem sem hodila v program socialne aktivacije, ki mi je spremenila življenje na pozitivno stran«. (Marina Dogar, SA Lendava)


„V programu smo dobili veliko novih izkušenj, nova prijateljstva in kar je najpomembnejše, iskali smo nove priložnosti. Pred programom si niti predstavljati nisem znala, kaj vse je mogoče in sem skoraj že obupala, sedaj pa se znova borim za službo, ki si jo tako zelo želim. Imeti službo je zelo pomembno za celo življenje. Ne veš, kaj je mogoče, dokler ne poskusiš in nisi pripravljen tudi sam za to veliko narediti. Dobili smo tudi veliko pomoči.“ (Barbara Horvat, SA Gornja Radgona).