BIRMA V CERKVI SV. ANTONA V CERKVENJAKU

V župnijski cerkvi župnije Sv. Antona v Cerkvenjaku je potekala v nedeljo, 27. aprila, birma h kateri je pristopilo 24 birmank in 24 birmancev. Slovesnost se je ...
V župnijski cerkvi župnije Sv. Antona v Cerkvenjaku je potekala v nedeljo, 27. aprila, birma h kateri je pristopilo 24 birmank in 24 birmancev. Slovesnost se je začela z daritvijo birmanske maše, ki jo je ob asistenci domačega župnika Janka Babiča in dekana Dekanije Lenart Martina Bezgovška, daroval mariborski pomožni škof dr. Peter Štumpf. Ob nabito polni cerkvi, mnogi so verskim obredom sledili pred cerkvijo, je birmance, ki so k oltarju prihajali v spremstvu botrov birmal mariborski pomožni škof dr. Peter Štumpf. Ob polaganju roke na birmančevo čelo je vsakemu birmancu posvetil nekaj obrednih besed in prijazen nasmeh.
Lepo je bilo videti špalir birmancev, ki so v spremstvo botrov, v prekrasnih oblekah, pristopali k oltarju, kjer so sprejeli zakrament sv. birme. Po končanem obredu so birmanci škofu podarili sliko, kolaček kruh in vino. Ni treba posebej poudarjati, da je bilo tudi veliko fotografiranja in snemanja za video prikaz dogodka. To nalogo sta, v cerkvi v imenu podjetja Foto-Tone, Antona Žižeka iz Lenarta, opravljala Damjan Župec kot fotograf in Marjan Dvoršak kot video snemalec.
Ne gre zanemariti tudi zunanjega dogajanja, kjer so se verniki in drugi obiskovalci družili in izmenjavali pogovore. Primerno vzdušje so ustvarjali tudi prodajalci na stojnicah, predvsem slaščičarji, ki so ponujali tradicionalni lecat, to je lectovo srce, medenjake in druge prekrasne užitne izdelke iz lecta.