OBNOVA CERKVE MATERE BOŽJE NA GORCI

Najstarejše ohranjene zgradbe v Sloveniji so gradovi in cerkve. Te zgradbe so dragoceni spomeniki iz preteklosti. Tistim z visoko zgodovinsko in versko vrednostjo država in ...
Najstarejše ohranjene zgradbe v Sloveniji so gradovi in cerkve. Te zgradbe so dragoceni spomeniki iz preteklosti. Tistim z visoko zgodovinsko in versko vrednostjo država in druge ustanove posvečajo veliko pozornost. Med pomembne zgodovinske spomenike sodi tudi božjepotna, v gotskem slogu grajena cerkev Matere božje na Gorci pri Malečniku. To je podružnična romarska cerkev župnije Sv. Peter pri Mariboru, katero vodi župnik Jožef Lipovšek. Ker je bila v zelo slabem stanju, zadnjič je bila obnovljena 1965. leta, so pristopili k njeni obnovi. Zato so imenovali poseben gradbeni odbor, ki ga vodi Vlado Mak, ki je pred leti poskrbel za obnovo križopotnih kapel, ki vodijo popotnika do cerkve na Gorci. Ker so dela dokaj obsežna, bo za obnovo potrebno zbrati veliko sredstev. V ta namen je pri župniji izšla zloženka, ki vabi darovalce, da darujejo svoje prispevke po svojih zmožnostih. Za obnovo cerkve je 100.000 evrov prispevala tudi Nadškofija Maribor.
Dela, ki jih izvaja podjetje Konstruktor iz Maribora, potekajo pod nadzorom ZVKDS, enote iz Maribor. Nadzor nad obnovo opravljata kustosa Eva Pezdiček in Smiljan Simerl. Eva Pezdiček je pohvalila župnika in odbor, da so pristopili k ohranjanju tega verskega in kulturnega spomenika. »Cerkev na Gorci, je vredna ohranitve zaradi tega, ker je stara romarska cerkev h kateri so ljudje prihajali na romanje iz širšega okolja vse do Prekmurja in Pohorja. Njena krajinska dominata, saj je vidna daleč, ji tudi daje poseben pomen. Kot tretje je njena zgodovinska vrednost, saj je glavnina cerkve grajena v gotskem slogu. Po mnenju zgodovinarjev dr. Jožeta Mlinariča in dr. Antona Ožingerja, je bila prvič omenjena v 15. stoletju. Na uporniku cerkve pa je vklesana letnica 1517, ki potrjuje njune trditve.«
Kot sta nam povedala župnik Jožef Lipovšek in predsednik odbora za obnovo Vlado Mag, bodo dela obnove zanesljivo končana do septembra. Svečanost ob blagoslovitevi obnovljene cerkve bo potekala 8. septembra, ko v podružnični cerkvi Matere božje na Gorci praznujejo farno žegnanje.