OBNOVLJENA KOCJANOVA KAPELA V HRASTOVCU

Kdo bi vedel koliko ljudi se je v 137 letih, odkar tik pod gradom, ob cesti Hrastovec-Zgornja Korena, stoji kapela, ozrlo nanjo in se, kot je bila nekoč navada, ob pogledu ...
Ob kapeli je nekoč stal znano Golejov ali Mlakarjev mlin na reki Pesnici Kdo bi vedel koliko ljudi se je v 137 letih, odkar tik pod gradom, ob cesti Hrastovec-Zgornja Korena, stoji kapela, ozrlo nanjo in se, kot je bila nekoč navada, ob pogledu nanjo križalo. Trdno grajena kamnita zgradba je kljubovala letom in letom. Za njeno »zdravje«, beri ohranjanje, pa so skrbeli vsakokratni lastniki. Kot nam je povedala sedanja lastnica posesti in tako tudi kapele, Helena Kocjan, je kapela stala, ob nekoč znanem Golejovem, nazadnje Mlakarjevem mlinu, ki je deloval na tedanji strugi reke Pesnice, katere ni več. Zgrajena bi naj bila 1870 leta je posvečena Mariji. Ker jo je načel zob časa, sta sedanja lastnika kapele Helena in Vinko Kocjan poskrbela za njeno obnovo. Obnovo sta opravila na željo pokojnih Heleninih staršev, po katerih sta prevzela hišo in tako tudi kapelo. Zanimivo je, da so iz kapelice doslej ukradli dva Marijina kipa.
Sedanjega sta kupila in nadomestila Helena in Vinko. Zanimivo je tudi, da je ob prvi kraji Marijinega kipa, tedanji lastnik, oče Helene Kocjan, Franc Mlakar, ki je bil po poklicu mizar, sam izdelal novi kip Marije in je bil prav tako ukraden. Ob sedanji obnovi kapele je občina Lenart poskrbela tudi za prestavitev ceste, ki je prej potekala tik ob kapeli. Za prestavitev ceste sta zemljo odstopila lastnika kapele. Ker stoji kapela ob zelo prometni cesti, katera vodi tudi na grad Hrastovec, kjer bivajo stanovalci s posebnimi potrebami, je sedaj še bolj občudovana.
Ker nam je prijazna lastnica kapele, zmotili smo jo pri zalivanju rož, katere krasijo njihovo hišo, povedala tudi nekaj zanimivosti sedanjega njenega doma smo jo radi poslušali. Kot je povedala je sedanja hiša grajena na prostoru, kjer je bil v preteklosti znan Golejov, pozneje Mlakarjev mlin. Kot ji jo pripovedoval njen oče Franc Mlakar, je bil na reki Pesnici, ki so jo ob regulaciji prestavili, staro strugo pa zasuli, 1828. leta postavljen lesen mlin, katerega je pozneje zamenjal zidan, nazadnje pa je bil dozidan 1900 leta. V njem se je na veliko mlelo. Po ljudskem izročilu bi naj mlin nekoč spadal h gradu Hrastovec. Mlin se je za vedno ustavil, ko je bila struga reke prestavljena. Od tedaj je mlin preurejen v hišo, kjer sta do smrti živela starša naše sogovornice Helene. Gotovo se bo kateri zvestih bralcev Domačih novic, še spomnil pogleda na mlin in rečno korito, ki je vilo mimo mlina, katerega je poganjala voda reke Pesnice.