NA VANETINI ŽAJDELOVI OBNOVILI KAPELO

Na Vanetini je Žajelova kapela največji verski spomenik, kakršne so v preteklosti postavljali ob tedanjih vaških cestah in peš ...
Na Vanetini je Žajelova kapela največji verski spomenik, kakršne so v preteklosti postavljali ob tedanjih vaških cestah in peš poteh. Natančnih podatkov postavitvi sedanji lastniki, to sta Justina in Tonček Žajdela, nimajo. Po podatke sta nas napotila k vaščanki Vanetine Alojziji Kurnik, ki nam je o kapeli povedala. »Tudi jaz vam ne morem povedati točne letnice gradnje. Meni je mati povedala, da jo je dal okrog leta 1920, to je po prvi svetovni vojni, zgraditi v zahvalo za srečno vrnitev iz vojske, tedanji gospodar posesti dedek Jožice Žajdela, sedanje lastnice kapele, Jožef Kramberger. Kapela je posvečena Mariji z detetom. Ob blagoslovitvi kapele so kip Marije v procesiji od cerkve sv. Antona prinesle štiri dekleta. Ena od teh, ki je živa priča dogodka, še živi.«
Kapela je bila potrebna obnove. Za to sta s potrebnimi sredstvi poskrbela sedanja lastnika Justina in Tonček Žajdela. Obnovitvena dela so opravili Vinko Klobasa in Franc Štumf iz Oseka ter gospodar Tonček Žajdela. Slovesno blagoslovitev kapele, ki je bila okrašena s spletenimi venci iz bršljana, katere je spletla Alojzija Kurnik, je 14. septembra, ob odsotnosti domačega župnika Marjana Babiča, opravil duhovnik minorit Marjan iz Ptuja. Kakor je v teh krajih navada so lastniki kapele skupaj z vaščani za vse udeležence slavja pripravili pogostitev.
Naj kot zanimivost omenimo, da kapela ob postavitvi ni imela zvonika. Zvonik so s pomočjo sredstev, ki so jih prispevali vaščani Vanetine, zgradili pozneje. Tedaj so nabavili tudi zvon, ki še danes oznanja, da je nekdo umrl na Vanetini, ter tudi drugje, če kdo naroči zvonjenje. Zvonjenje je za vse krajane Vanetine, ki so postavili zvonik in nabavili zvon, brezplačno. To nalogo sedaj opravlja gospodinja Justina Žajdela.