Od Rusije, čez Madžarsko in Hrvaško, do Slovenije

Na ogled so dela I. mednarodne likovne kolonije „Negova 2018“.
V čudovitem velikem sobanu srednjeveškega negovskega gradu so odprli enkratno razstavo likovnih del, ki so nastala na I. mednarodni likovni koloniji „Negova 2018“. Na ogled so tako slikarska dela udeležencev lanske likovne kolonije iz štirih držav, od Rusije, čez Madžarsko in Hrvaško, do Slovenije, in sicer so to skoraj sami akademski umetniki: Irena Gayatri Horvat (Zagreb, Hrvaška), Lojze Kalinšek (Cerklje na Gorenjskem), Zmago Kovač (Maribor), Jurij Kravcov (Sankt Peterburg-Ljubljana), Laszlo Nemes (Zalaegerszeg, Madžarska), Božidar Ščurek (Celje-Maribor), Viktor Šest (Maribor), Veljko Toman (Ljubljana) in Zdravko Dolinšek (Trbovlje-Radenci). Po pozdravu direktorice organizatorja kolonije in razstave, Zavoda Kultprotur Gornja Radgona, Tatjane Karba Kotnik, je odlične ustvarjalce in njihova razstavljena dela, ki bi si že ob odprtju zaslužili nekoliko višje število obiskovalcev, predstavil Lojze Adamlje. Ugledni akademski slikar in likovni kritik ni varčeval s pohvalami in zato lahko pričakujemo, da si bo v prihodnjih tednih in mesecih razstavo ogledalo veliko število ljubiteljev likovne umetnosti.

Že ob zaključku prve negovske kolonije so organizatorji izdali tudi zloženko s predstavitvijo vseh avtorjev, ob tem je umetnostna zgodovinarka in likovna kritičarka Anamarija Stibilj Šajn, v recenziji, med drugim predstavila „odhajanje umetnikov iz ateljeja, ki sega v čas francoskega plenerizma druge polovice 19. stoletja“, ter pozdravila nastanek nove mednarodne likovne kolonije. „Skupna ustvarjanja izven klasičnega ateljeja imajo tudi v slovenskem prostoru dolgo tradicijo. Še posebej se je uveljavila z impresionisti, ki imajo v zgodovini našega slikarstva prav posebno mesto. Geografska raznolikost in slikovitost dežele sta še dodatno pripomogla k njihovemu razcvetu. Marsikdo verjetno pomisli, da so v sodobnem času, ko vsi tako preprosto zremo v ekrane vseh vrst, tovrstne oblike ustvarjalnih druženj niso več zanimive. Morda pa jih, ravno zaradi specifike časa, še toliko bolj potrebujemo. Živi kontakti med ljudmi so namreč nenadomestljivi in neposredna doživetja nimajo nadomestljive alternative“, trdi med drugim Anamarija Stibilj Šajn in dodaja: „Že znanim kolonijam, z daljšim ali krajšim stažem, se je pridružila nova, torej I. mednarodna likovna kolonija Negova, katere organizator je Kultprotur Gornja Radgona, idejni vodja pa Zdravko Dolinšek. Svoje domovanje je našla v slikovitem srednjeveškem gradu Negova in v krajinskem prostoru, ki daje karakter in identiteto likovnikom t.i. pomurskem krogu, za katerega je neusahljivi genius loci.“

Takoj za odprtjem razstave del z lanske kolonije, ki bo na ogled čez celo poletje, tja do septembra, se je začela II. mednarodna razstava „Negova 2019“, na kateri je sodelovalo deset likovnih umetnikov, prav tako iz štirih držav, in scier: Lojze Adamlje (Ljubljana), Igor Banfi (Murska Sobota-Ljubljana), Bogdan Breznik (Trebnje), Zdravko Dolinšek (Radenci), Jože Foltin (Ptuj), Blažej Helmut (Šmihel pri Pliberku, Avstrija), Marjana Kmet (Cven), Jurij Kravcov (Ljubljana-Rusija), Danila Krpič (Černelavci) in Laszlo Nemeš (Zalaergerszeg, Madžarska). Njihova dela bodo na ogled prihodnje leto.