S petjem in razstavo počastili dan državnosti

Radgonski DSO gostil še en zanimiv kulturni dogodek.
Podobno kot ob večini državnih in tudi verskih praznikov, so tudi ob letošnjem dnevu državnosti v Domu starejših občanov (DSO) Gornja Radgona pripravili posebni kulturni dogodek. V avli doma, kjer se je zbralo veliko stanovalcev, njihovih svojcev in tudi zaposlenih v domu ter drugih občanov, sta nastopila Mešani pevski zbor Černelavci, pod vodstvom Marijane Škrilec, in Domski pevski zbor Amadeus, pod vodstvom zborovodkinje Rosvite Breznik, katerih pevke in pevci so najprej zapeli slovensko himno. Po pozdravnem nagovoru Eve Žula, strokovne vodje DSO Gornja Radgona, ki je nekaj besed spregovorila tudi o pomenu dogodkov 25. junija 1991, so v ospredju bile pevke in pevci gostujočega se MePZ Černelavci. Zapeli so kakšen ducat čudovitih domačih pesmi, zlasti iz Prekmurja, a tudi iz Prlekije in Porabja. Pri večini so pevke in pevci iz Černelavcev imeli dobre pomočnike, saj so se jim pri petju pridružili skorajda vsi prisotni stanovalci in gostje.

Že med nastopom, ko je napovedovala pesmi, katere bodo peli, je zborovodkinja Marijana Škrilec nekoliko predstavila Mešani pevski zbor Černelavci, ki nastopa že 17. leto, največ v Pomurju in Porabju, a tudi drugje po Sloveniji in celo v tujini, zlasti v sosednjih državah. MePZ Černelavci, ki je mimogrede nekakšna hrbtenica Kulturno turističnega društva Černelavci, je sicer bil ustanovljen oktobra 2002, v tem času pa so pevci nastopili na številnih dogodkih in prireditvah, še posebej radi nastopajo v domovih starejših, ter sploh tam kjer jim starejši poslušalci „pomagajo“ pri petju, saj večinoma poznajo pesmi iz njihovega aranžmaja. Pevke in pevci iz Černelavcev imajo radi ljudsko petje, in seveda radi pojejo tudi za mlajše poslušalce, kajti tako na mlajše rodove prenašalo lepo domačo pesem, ki nikakor ne sme oditi v pozabo.

V nadaljevanju slovesnosti pa so odprli tudi razstavo likovnih del članov likovne sekcije Društva upokojencev Gornja Radgona, kjer se s svojimi izdelki predstavljajo: Cvetka Pišek, Terezija Šegula, Tone Rovšnik, Dana Štrucelj in Milena M. Reščič.